Reglement van orde

1 - TOELATINGSVOORWAARDEN :

A/ Om de camping te mogen betreden, zich er te vestigen of er te verblijven moet men toestemming hebben van de beheerder of zijn vertegenwoordiger en het huishoudelijk reglement respecteren. Het verblijf op de camping impliceert de aanvaarding van dit reglement en de verplichting het na te leven. Elke persoon die minstens één nacht op de camping wenst te verblijven, moet vooraf zijn identiteitspapieren aan de beheerder of zijn vertegenwoordiger tonen en de door de politie vereiste registratieformaliteiten vervullen. Minderjarigen kunnen op de camping verblijven mits zij worden begeleid door een volwassene, ouderlijke toestemming hebben en het reserveringscontract hebben laten ondertekenen door een ouder of voogd. Het is verplicht de campingarmband om de pols te dragen

B/ De tent of caravan en de bijbehorende uitrusting moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats en volgens de aanwijzingen van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Onze elektrische terminals voldoen aan de Europese normen. Op elke standplaats mag slechts één accommodatie-eenheid (tent, caravan of camper) staan. Bij aankomst moet de gebruiker zich melden bij de receptie, de geplande duur van zijn verblijf aangeven en een document overleggen waaruit blijkt dat hij zijn wettelijke aansprakelijkheid dekt voor eventuele schade, met name brandschade, die hij bij andere gebruikers veroorzaakt.

C/ Stortingen : Bij verhuur wordt bij aankomst een borgsom gevraagd voor eventuele schade en schoonmaakkosten, die na controle van het pand wordt teruggegeven. Het bedrag van de waarborgsom zal worden ingehouden voor de beschadigde accommodatie. Indien het saldo van het verblijf niet voor het vertrek is betaald, kan het verschuldigde bedrag worden afgetrokken van de waarborgsom of eraan worden toegevoegd.

D/ Het is de gebruikers van de camping verboden enige commerciële activiteit of reclame op de camping uit te oefenen.

E/ Zwembaden en vijvers: Het dragen van een zwembroek is verplicht. Alle andere lange kleding en accessoires zijn ten strengste verboden in de zwembaden en vijvers. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot verwijdering uit de zwembadzone of uit ons etablissement. Het is verboden enig kledingstuk of accessoire te dragen dat de ademhaling van de zwemmer kan belemmeren en dat de veiligheid en hygiëne kan aantasten. Zie artikel 1 van wet nr. 2010-1192 van 11 oktober 2010 en circulaire van 2 maart 2011.

2- RECEPTIE:

Deze uren zijn aan verandering onderhevig en zijn te vinden op de RESASOL applicatie.

Laagseizoen: 9-12 uur en 14.30-18.30 uur van maandag t/m vrijdag en 9-18.30 uur in het weekend; hoogseizoen: 8.30-8.30 uur - 7 dagen per week.

Bij de receptie vindt u alle informatie over de diensten van de camping, informatie over de mogelijkheden van versnaperingen, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en diverse adressen die nuttig kunnen zijn.

3- TARIEVEN :

A/ Het bedrag van de vergoedingen wordt digitaal weergegeven bij de receptie, online en op de AV.

B/ De kosten moeten vóór aankomst worden betaald, op 1 juni voor verblijven die na deze datum worden geboekt, bij de reservering voor verblijven die minder dan een maand voor aankomst plaatsvinden en op de dag van aankomst voor niet-geboekte verblijven.

4- KLEDING EN UITERLIJK VAN DE FACILITEITEN :

Gepaste kleding is vereist. Iedereen dient zich te onthouden van iedere handeling die de netheid, de hygiëne en het uiterlijk van het kamp zou kunnen schaden. Gebruikers worden dringend verzocht lawaai en discussies te vermijden die hun buren zouden kunnen storen. De geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast. Deuren en koffers moeten zo stil mogelijk worden gesloten. Tussen 00.00 en 6.00 uur moet het volledig stil zijn. Het is verboden vervuild en/of afvalwater op de grond of in de goten te gooien, het moet worden geleegd in de daarvoor bestemde voorzieningen. Huishoudelijk afval, alle soorten afval en papier moeten in de sorteercentra bij de ingang van de camping worden gedeponeerd. De sanitaire voorzieningen moeten door de gebruikers voortdurend schoon worden gehouden.

Wassen is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken. De staanplaats die tijdens het verblijf is gebruikt, moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Schade aan de begroeiing, omheiningen, terreinen of voorzieningen van de camping zal aan de verantwoordelijke persoon in rekening worden gebracht. Plantages en bloemdecoraties moeten worden gerespecteerd; het is de klant verboden spijkers in de bomen te slaan, takken af te snijden, plantages te maken. Het is ook niet toegestaan de plaats van een installatie met persoonlijke middelen (draad, ketting, takken, enz.) af te bakenen, noch de grond af te graven en geulen te maken. Palen van meer dan 30 cm mogen niet in de grond worden geslagen vanwege de aanwezigheid van ondergrondse elektriciteitskabels. Het is verboden tv-antennes in bomen te plaatsen. Tussen bomen of andere structuren gespannen waslijnen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. Het is ten strengste verboden om hekken te bouwen, caravans of mobilhomes, ongeacht hun grootte, van hun mobiliteitsmiddelen (trekhaak, wielen...) te ontdoen, gebruikte voorwerpen op te slaan. Het is verboden zonder wettelijke vergunning verplaatsbare of demonteerbare woningen, lichte recreatiewoningen genaamd, op te richten.

De maximale oppervlakte van de installaties op het terrein mag niet meer bedragen dan 30% van het perceel. Elke uitbreiding of aanbouw van hout, metaalplaat of enig ander materiaal (terrassen met een hoogte van meer dan 0,60 m, vaste overkappingen, veranda's, tuinhuisjes, schuttingen, beplantingen) is ten strengste verboden. Alleen flexibele voortenten die als verlengstuk van de caravans zijn geïnstalleerd (canvas voortenten met een licht frame van gemakkelijk te verwijderen buizen) zijn toegestaan en moeten aan het einde van elk verblijf worden gedemonteerd. Bovendien is elke elektrische installatie onder deze luifels ten strengste verboden.

Het is ten strengste verboden een elektrisch voertuig aan te sluiten op de verhuur, ongeacht de duur ervan. De bezetting van de plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen door een thermisch voertuig of een elektrisch voertuig dat niet wordt opgeladen, is verboden en zal aan de eigenaars van het betrokken voertuig in rekening worden gebracht.

5- VERKEER

Autoverkeer is verboden op de camping. Behalve op de dag van aankomst en vertrek, wanneer het mogelijk is de camping met een voertuig te betreden om bagage en boodschappen uit te laden en in te laden. Geen enkel voertuig mag langer dan een uur op de camping blijven staan. Toegang is altijd toegestaan voor voertuigen van onderhouds- en hulpdiensten. Geregistreerde voertuigen worden verzocht te parkeren op de privé parkeerplaats naast de camping.

6- DIEREN :

Maximaal twee dieren zijn toegestaan (behalve categorie 1 en 2) op de staanplaatsen en in sommige specifieke huuraccommodaties tegen betaling (zie tabel). Ze zijn ten strengste verboden in de verhuur. Ze MOETEN aangelijnd zijn, een halsband dragen, getatoeëerd zijn, ingeënt zijn, een inentingsboekje hebben en aangegeven zijn bij de receptie. Hun eigenaar moet voor elke controle het bijgewerkte vaccinatieboekje kunnen voorleggen. Deze dieren mogen nooit in het wild worden achtergelaten. Zij mogen niet alleen op de camping achtergelaten worden, zelfs niet als zij vastgebonden of opgesloten zijn, in afwezigheid van hun eigenaars, die financieel en burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade die zij veroorzaken. Ze zijn niet toegestaan op openbare plaatsen.

7- BEZOEKERS: Bezoek ers kunnen, na aanvaarding door de beheerder, op de camping worden toegelaten onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen. Zij zijn gebonden aan het huishoudelijk reglement. Zij moeten aan de receptie toestemming vragen om de camping te betreden en daarbij aangeven wie zij gaan bezoeken. In geen geval mogen bezoekers of gasten met hun voertuig het kamp betreden. Om de rust van de gebruikers te waarborgen, is de toegang tot de camping verboden voor niet-kampeerders, rondtrekkende kooplieden en handelaren, colporteurs, wandelaars, picknickers, enz. .... Bezoekers mogen geen gebruik maken van het watergebied of de activiteiten.

8- VEILIGHEID :

A/ Op de camping mogen geen gewelddadige of storende spelletjes worden georganiseerd.

B/ Elk vuur (barbecue, hout, kolen, elektrisch, gas...) is ten strengste verboden. Kachels moeten in perfecte staat worden gehouden en mogen niet worden gebruikt onder een tent of in de buurt van een auto of in gevaarlijke omstandigheden. Barbecues mogen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen worden gebruikt. In geval van brand onmiddellijk de directie waarschuwen. Alcohol- of benzinekachels zijn ten strengste verboden.

C/ Bij de receptie is een EHBO-doos beschikbaar.

D/ De poort van de camping is gesloten van 23.00 tot 6.00 uur.

E/ De directie heeft een algemene verplichting tot toezicht op de camping, maar de klanten worden verzocht de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun uitrusting te beschermen. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van persoonlijke bezittingen, diefstal, letsel of schade die de vakantiegangers of hun bezittingen tijdens hun verblijf kunnen oplopen, tenzij de camping hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld; in het bijzonder is de directie niet verantwoordelijk voor voorwerpen die van de staanplaatsen zijn gestolen. De directie is verantwoordelijk voor voorwerpen die in het kantoor worden achtergelaten; hiertoe zijn individuele kluizen te huur om de bezittingen van de gebruikers te beschermen.

F/ De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken met kinderen, die altijd onder toezicht van hun ouders moeten staan.

9- OMGEVING :

U verblijft onder een dennenbos, dat u beschermt tegen de hitte, maar dat twee natuurlijke nadelen heeft: dennenappels vallen af in warme perioden en takken vallen af bij harde wind of storm. Ondanks de zorg die besteed wordt aan het onderhoud en het snoeien van dit bos, kan de directie van de camping niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze natuurlijke gebeurtenissen, behalve in geval van bewezen schuld. Het wassen van voertuigen is niet toegestaan, behalve in de daarvoor bestemde ruimte.

10- DODE GARAGE:

Bij gebrek aan vertrek op de voorziene datum zal de camping overgaan tot het vrijgeven van de standplaats door het vrijetijdsverblijf (tent, caravan of camper) naar de buitenparking te verplaatsen. Deze bezetting zonder recht of titel van de standplaats of de parkeerplaats zal aanleiding geven tot de facturering van een bezettingsvergoeding gelijk aan 30,00€ per dag inclusief belastingen tot de lokalen volledig ontruimd zijn.

11- POST EN PAKKETTEN:

Briefkaarten die naar het postkantoor moeten worden gestuurd, moeten in de daarvoor bestemde brievenbussen worden gedeponeerd. In geval van niet-ontvangst van een post of een pakje kan de camping niet aansprakelijk worden gesteld. Als een klant iets vergeet dat van hem/haar is op het kamp en dat wordt gevonden door het personeel ter plaatse, zal het contact opnemen met de klant om hem/haar hiervan op de hoogte te stellen en zal het bedrag van de leveringskosten aangeven. Na deze bespreking moet de klant de portokosten betalen voordat het pakket wordt verzonden.

12- RESPECT :

A/ Elke consumptie van alcohol is strikt verboden in openbare plaatsen en toegangen (behalve bar en restaurant), overeenkomstig de geldende wetgeving.

B/ Klachten worden slechts in aanmerking genomen indien zij gedateerd, ondertekend en zo nauwkeurig mogelijk zijn, betrekking hebben op recente feiten en geverifieerd zijn.

13- DISPLAY :

Het huidige reglement wordt bij de receptie door middel van een digitale uitzending weergegeven en op verzoek aan de klant overhandigd.

14. BEELDRECHTEN:

De naam en het imago van de camping zijn uitsluitend eigendom van de camping. Tijdens het verblijf kan de klant op de camping gefotografeerd of gefilmd worden. De camping en de reserveringscentrale RESASOL mogen deze foto's of films gebruiken voor commerciële of reclamedoeleinden, tenzij de klant de receptie bij aankomst schriftelijk laat weten dat hij dit niet wil. De foto's en plannen op onze verschillende communicatiemiddelen zijn niet-contractueel en kunnen in geen geval worden gebruikt als argument voor een klacht.

15. CORONAVIRUS :

In het geval van een vermoedelijk geval van covid19 op de camping, d.w.z. in het geval van de aanwezigheid van een symptomatische persoon (koorts en/of hoest, ademhalingsmoeilijkheden, verlies van smaak en reuk), is de behandeling gebaseerd op :

- De isolatie van de persoon in een kamer bestemd om hem te ontvangen, het gaat om een kamer van ontvangst uitgerust met een bed van 80*190 gelegen in de camping;

- De bescherming van de eerstehulpverlener vóór de interventie en ook van de symptomatische persoon;

- Het zoeken naar tekenen van ernst, indien deze aanwezig zijn zal de camping contact opnemen met de SAMU op 15.

- Indien er geen tekenen van ernst zijn: de betrokkene zal worden verzocht contact op te nemen met een arts voor medisch advies en zo nodig zijn terugkeer naar huis te organiseren, met vermijding van het openbaar vervoer.

- Indien wordt aangetoond dat de klant drager is van covid19, zal de camping op vertoon van een officieel medisch bewijs een tegoedbon aanbieden die 18 maanden geldig is voor de niet verbruikte nachten. In geval van niet-besmetting met deze ziekte wordt geen creditnota of terugbetaling verstrekt.

16. SCHENDING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Indien een klant het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit reglement niet naleeft, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger, indien hij dit nodig acht, deze mondeling of schriftelijk aanmanen de verstoring te staken. Elke inbreuk kan leiden tot de juridische uitzetting van de overtreder. In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het huishoudelijk reglement en na ingebrekestelling door de beheerder of zijn vertegenwoordiger, kan deze laatste de overeenkomst langs gerechtelijke weg beëindigen. Bij een strafbaar feit kan de beheerder de politie inschakelen.

17. DEROGATIE :

Een eenmalige afwijking van de regels leidt niet tot een verworven afwijking. De camping behoudt zich het recht voor dit reglement te allen tijde te wijzigen; het wordt bindend zodra de wijzigingen zijn aangebracht.