Reglement

1 - TOEGANGSVOORWAARDEN :

A/ Om de camping te mogen betreden, er zich te installeren of er te verblijven, moet u daartoe gemachtigd zijn door de beheerder of zijn vertegenwoordiger en het campingreglement naleven. Het verblijf op de camping impliceert de aanvaarding van dit reglement en de verplichting dit na te leven. Iedereen die minstens één nacht op de camping wil verblijven, moet eerst zijn identiteitspapieren aan de beheerder of zijn vertegenwoordiger tonen en de door de politie vereiste registratieformaliteiten vervullen. Minderjarigen kunnen overnachten op voorwaarde dat ze begeleid worden door een volwassene, ouderlijke toestemming hebben en het reserveringscontract hebben laten ondertekenen door een ouder of voogd. Het dragen van het campingarmbandje is verplicht.

B/ De tent of caravan en de bijbehorende uitrusting moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven staanplaats en volgens de instructies van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Onze elektrische aansluitingen voldoen aan de Europese normen. Op elke staanplaats mag slechts één accommodatie-eenheid staan (tent, caravan of camper). Bij aankomst dient de gebruiker zich te melden bij de receptie, de geplande duur van zijn verblijf op te geven en een document te overleggen waarin wordt verklaard dat hij verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid voor eventuele schade, met name brandschade, die hij bij andere gebruikers veroorzaakt.

C/ Waarborgsom : Voor huuraccommodaties wordt bij aankomst een borgsom gevraagd ter dekking van eventuele schade en schoonmaakkosten. Er wordt een borgsom in rekening gebracht voor de beschadigde accommodatie. Als het resterende bedrag van het verblijf niet voor vertrek is betaald, kan het verschuldigde bedrag van de borgsom worden afgetrokken of erbij worden opgeteld.

D/ Het is de gebruikers van de camping verboden om commerciële activiteiten te ontplooien of reclame te maken op de camping.

E/ Zwembaden en zwembaden: het dragen van een zwembroek is verplicht. Alle andere lange kleding en accessoires zijn ten strengste verboden in de zwembaden. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot verwijdering uit de zwembadzone of van ons etablissement. Het is verboden om kleding of accessoires te dragen die de ademhaling van de zwemmer kunnen belemmeren of de gezondheid en veiligheid kunnen aantasten. Cf artikel 1 wet nr. 2010-1192 van 11 oktober 2010 & circulaire van 2 maart 2011.

2- RECEPTIE :

Deze openingstijden zijn onder voorbehoud en zijn te vinden op de RESASOL applicatie.
Laagseizoen: 9u-12u en 14u30-18u30 van maandag tot vrijdag en 9u-18u30 in het weekend; hoogseizoen: 8u30-8u30 - 7 dagen op 7.
Bij de receptie vind je alle informatie over de diensten van de camping, verfrissingsmogelijkheden, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en andere nuttige adressen.

3- TARIEVEN :

A/ Het bedrag van de tarieven wordt digitaal weergegeven bij de receptie, online en op de AV.

B/ De kosten moeten voor aankomst worden betaald, op 1 juni voor verblijven die na deze datum worden geboekt, bij de reservering voor verblijven die minder dan een maand voor aankomst worden geboekt en ter plaatse op de dag van aankomst voor niet-geboekte verblijven.

4- KLEDING EN UITSTRALING VAN DE FACILITEITEN :

Correcte kleding is verplicht. Iedereen dient zich te onthouden van handelingen die de netheid, de hygiëne en het uiterlijk van de camping kunnen schaden. Gebruikers worden verzocht om geen lawaai te maken of discussies te voeren die hun buren zouden kunnen storen. Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden afgesteld. Deuren en kofferdeksels moeten zo discreet mogelijk worden gesloten. Tussen 00.00 en 6.00 uur moet er volledige stilte heersen. Het is verboden om vervuild en/of afvalwater op de grond of in de goten te lozen; het moet worden geleegd in de daarvoor bestemde voorzieningen. Huishoudelijk afval, alle soorten afval en papier moeten worden gedeponeerd in de sorteercentra bij de ingang van de camping. De sanitaire voorzieningen moeten door de gebruikers voortdurend schoon worden gehouden. Wassen is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken. Elke staanplaats die tijdens het verblijf wordt gebruikt, moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Elke beschadiging aan de begroeiing, omheiningen, het terrein of de voorzieningen van de camping zal aan de verantwoordelijke persoon in rekening worden gebracht. Beplantingen en bloemendecoraties moeten worden gerespecteerd; het is voor klanten verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te snijden of beplantingen aan te brengen. Het is ook verboden om de plaats van een installatie af te bakenen met persoonlijke middelen (draad, ketting, takken, enz.), of om de grond af te graven of geulen te maken. Het is verboden om palen langer dan 30 cm in de grond te slaan vanwege de aanwezigheid van ondergrondse elektriciteitskabels. Het is verboden om tv-antennes in bomen te installeren. Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om waslijnen tussen bomen of andere structuren te hangen. Het is ten strengste verboden om hekken te bouwen, caravans of mobilhomes, ongeacht hun grootte, te ontdoen van hun mobiliteitsmiddelen (trekhaak, wielen, enz.) of om gebruikte voorwerpen op te slaan. Het is verboden om verplaatsbare of demonteerbare huizen, zogenaamde lichte vrijetijdswoningen, op te richten zonder reglementaire toelating. De maximale oppervlakte ingenomen door installaties op de standplaats mag niet meer bedragen dan 30% van de standplaats. Elke aanbouw of bijgebouw van hout, metaalplaat of een ander materiaal (terrassen hoger dan 0,60 m, stijve luifels, veranda's, tuinhuisjes, omheiningen, beplantingen) is ten strengste verboden. Alleen flexibele luifels die als verlengstuk van de caravan zijn geïnstalleerd zijn toegestaan (canvas luifels met een licht frame gemaakt van gemakkelijk verwijderbare buizen) en moeten aan het einde van elk verblijf worden gedemonteerd. Bovendien is elke elektrische installatie onder deze voortenten ten strengste verboden.
Het is ten strengste verboden om uw elektrische voertuig aan te sluiten op uw huurauto gedurende eender welke periode. Het is verboden om ruimtes die bestemd zijn voor het opladen van elektrische voertuigen in beslag te nemen door een voertuig met verbrandingsmotor of een elektrisch voertuig dat niet wordt opgeladen.

5- VERKEER :

Autoverkeer is verboden op het terrein van de camping. Met uitzondering van de dag van aankomst en vertrek, mogen voertuigen worden gebruikt om de camping te betreden voor het uitladen en inladen van bagage en boodschappen. Geen enkel voertuig mag langer dan een uur op de camping blijven. Toegang is altijd toegestaan voor voertuigen van onderhouds- en hulpdiensten. Geregistreerde voertuigen worden verzocht te parkeren op de privéparkeerplaats naast de camping.

6- HUISDIEREN :

Maximaal twee huisdieren (uitgezonderd categorie 1 en 2) zijn toegestaan op kampeerplaatsen en in bepaalde specifieke accommodaties tegen betaling (zie tabel). Huisdieren zijn ten strengste verboden in huuraccommodaties. Ze MOETEN aangelijnd zijn, een halsband dragen, getatoeëerd zijn, ingeënt zijn, een inentingsbewijs hebben en aangegeven worden bij de receptie. Hun eigenaar moet het up-to-date vaccinatiebewijs kunnen tonen bij elke controle. Deze dieren mogen nooit vrij rondlopen. Ze mogen niet alleen worden gelaten op de camping, zelfs niet als ze vastgebonden of opgesloten zijn, in afwezigheid van hun eigenaars, die financieel en civiel aansprakelijk zijn voor de schade die ze veroorzaken. Ze zijn niet toegestaan op openbare plaatsen.

7- BEZOEKERS :

Bezoekers kunnen worden toegelaten op de camping onder voorbehoud van goedkeuring door de campingbeheerder en onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen. Zij zijn gebonden aan het campingreglement. Zij moeten aan de receptie toestemming vragen om de camping te betreden, aangeven wie ze gaan bezoeken en een bezoekersarmbandje dragen. Bezoekers of gasten mogen in geen geval met hun eigen voertuig de camping oprijden. Om de rust van alle gebruikers te waarborgen, is de toegang tot de camping verboden voor niet-kampeerders, ambulante handelaars en kooplui, colporteurs, wandelaars, picknickers, etc..... Bezoekers mogen geen gebruik maken van het zwemparadijs of de animatie.

8- VEILIGHEID :

A/ Op de camping mogen geen gewelddadige of storende spelletjes worden gespeeld.

B/ Alle vuren (barbecue, hout, kolen, elektrisch, gas...) zijn ten strengste verboden. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet onder een tent, in de buurt van een auto of in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt. Barbecues mogen alleen worden gebruikt in de daarvoor bestemde ruimtes. In geval van brand moet de directie onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Alcohol- en benzinekachels zijn ten strengste verboden.

C/ Bij de receptie is een EHBO-doos beschikbaar.

D/ De slagboom van de camping is gesloten van 23.00 tot 6.00 uur.

E/ De directie heeft een algemene verplichting om toezicht te houden op de camping, maar klanten worden verzocht de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun uitrusting te beschermen. De directie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies van persoonlijke bezittingen, diefstal, letsel of schade aan vakantiegangers of hun eigendommen tijdens hun verblijf, tenzij de verantwoordelijkheid van de camping kan worden aangetoond; in het bijzonder is de directie niet verantwoordelijk voor voorwerpen die van staanplaatsen worden gestolen. De directie is verantwoordelijk voor voorwerpen die in het kantoor worden achtergelaten; er kunnen individuele kluisjes worden gehuurd om de veiligheid van de bezittingen van de gebruikers te garanderen.

F/ De Direktie is niet verantwoordelijk voor ongelukken die kinderen kunnen overkomen, zij moeten altijd onder toezicht van hun ouders staan.

9- OMGEVING :

U verblijft in een dennenbos, dat u beschermt tegen de hitte, maar dat twee natuurlijke nadelen heeft: dennenappels vallen af bij warm weer en takken vallen af bij harde wind of storm. Ondanks de zorg die besteed wordt aan het onderhoud en het snoeien van dit bos, kan de directie van de camping niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze natuurlijke gebeurtenissen, behalve in het geval van een bewezen fout. Het wassen van voertuigen is niet toegestaan, behalve op de daarvoor bestemde plaats.

10- GARAGE MORT :

Indien u niet vertrekt op de voorziene datum, zal de camping de standplaats vrijmaken door het vrijetijdsverblijf (tent, caravan of camper) te verplaatsen naar de buitenparking. Deze bezetting zonder recht of titel van de staanplaats of parkeerplaats zal aanleiding geven tot het factureren van een bezettingsvergoeding gelijk aan 30,00€ per dag, inclusief belastingen, tot de staanplaats volledig ontruimd is.

11- POST EN PAKKETTEN :

Briefkaarten die naar het postkantoor moeten worden gestuurd, moeten in de daarvoor bestemde brievenbussen worden gedeponeerd. In het geval dat een brief of pakket niet wordt ontvangen, kan de camping niet aansprakelijk worden gesteld. Als een klant een voorwerp van hem/haar vergeet op de camping en het wordt gevonden door de teams op de camping, nemen zij contact op met de klant om hem/haar hiervan op de hoogte te stellen en het bedrag van de bezorgkosten aan te geven. Na dit gesprek moet de klant de portokosten betalen voordat het pakket wordt verzonden.

12- RESPECT :

A/ Elke consumptie van alcohol is strikt verboden in openbare plaatsen en toegangen (behalve bars en restaurants), in overeenstemming met de geldende wetgeving.

B/ Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze gedateerd, ondertekend en zo nauwkeurig mogelijk zijn en betrekking hebben op recente gebeurtenissen en als ze geverifieerd zijn.

13- WEERGAVE :

Dit reglement wordt digitaal weergegeven bij de receptie en kan op verzoek aan klanten worden overhandigd.

14- BEELDRECHT :

De naam en het imago van de camping zijn het exclusieve eigendom van de camping.
Klanten mogen tijdens hun verblijf op de camping gefotografeerd of gefilmd worden. De camping en de reserveringscentrale RESASOL mogen deze foto's of films gebruiken voor commerciële of reclamedoeleinden, tenzij de klant de receptie bij aankomst schriftelijk laat weten hier bezwaar tegen te hebben.
De foto's en plattegronden op onze verschillende communicatiemiddelen zijn niet-contractueel en kunnen in geen geval gebruikt worden als argument voor een klacht.

15- OVERTREDING VAN DE HUISREGELS :

In het geval dat een klant het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit reglement niet naleeft, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger, mondeling of schriftelijk indien hij dit nodig acht, de klant formeel aanmanen om de verstoring te staken. Elke overtreding kan leiden tot uitzetting van de dader door de rechtbank. In geval van ernstige of herhaalde overtredingen van het huishoudelijk reglement en na ingebrekestelling door de beheerder of zijn vertegenwoordiger, kan deze laatste het contract via gerechtelijke weg beëindigen. In geval van een strafbaar feit kan de beheerder een beroep doen op de politie.

16- UITZONDERINGEN :

Een eenmalige afwijking van het reglement geeft geen aanleiding tot een permanente afwijking. De camping behoudt zich het recht voor om dit reglement te allen tijde te wijzigen en het wordt bindend zodra de wijzigingen zijn doorgevoerd.