Juridische informatie

Site editor

CAMPING LOU PIGNADA ***

Route des Lacs
40660 Messanges
Telefoon : +33 (0)558 482 200
E-mail : contact@loupignada.com
SIRETNUMMER : 433 839 230 000 11
APE code : 5530Z
RCS : Dax B 433 839 230
Intracommunautaire BTW: FR 26 433 839 230

Directeur van de publicatie: Jean Claude LAFITTE

Foto credits :

Foto's camping: Camping Lou Pignada // Toeristische foto's: CRT Landes, CRT Aquitaine // Royalty free foto's: Freepik.com

Consumenten Ombudsman :

Overeenkomstig de bepalingen van het consumentenwetboek (artikelen L.111-1 en L.612-1 van het consumentenwetboek) betreffende de bemiddeling bij consumentengeschillen" heeft de klant het recht om kosteloos een beroep te doen op de door de instelling aangeboden bemiddelingsdienst.

Oppositie tegen telefonische colportage:

In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenwetboek (artikel L. 223-2 van het consumentenwetboek) wanneer een beroepsbeoefenaar verplicht is telefonische gegevens van een consument te verzamelen, informeert hij/zij de consument over zijn/haar recht om zich in te schrijven op de oppositielijst voor telefonische colportage "Bloctel ", waarop u zich hier kunt inschrijven: https: //www.bloctel.gouv.fr

ONTWERP, ONTWIKKELING:

STUDIOJUILLET

Hoofdkantoor 2 Av du Commandant Lysiack 17440 Aytré
Website: https://www.studiojuillet.com

HOSTING:

SCALEWAY

SIREN : 433 115 904 RCS Parijs
Maatschappelijke zetel : 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Parijs
Intracommunautair BTW-nummer: FR 35 433115904
Post: SCALEWAY SAS BP 438 75366 PARIJS CEDEX 08 FRANKRIJK
Telefoon: +33 (0)1 84 13 00 00
Fax : +33 (0)899 173 788 (1,35 € per gesprek dan 0,34 €/min)

Juridische informatie

Deze hele site valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. In toepassing van de wet van 11 maart 1957 (art.41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992, is elke gedeeltelijke of gehele reproductie van deze site voor collectief gebruik ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SAS LOU PIGNADA en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

De elementen die op deze site voorkomen, zoals logo's, geluiden, beelden, foto's, video's, geschriften, animaties, programma's, grafisch charter, hulpprogramma's, databanken, software, zijn eigendom van hun respectieve houders en worden beschermd door de bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom. Het is de gebruiker verboden de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze elementen te schenden en met name een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel ervan te reproduceren, te representeren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te extraheren en/of te hergebruiken door welk procédé dan ook.

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming (Loi n°78-17 Informatique et Liberté) van 06/01/1978 beschikt u over het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot bovengenoemde uitgever.

Cookies

Bij het surfen op deze website kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar waarmee informatie over de navigatie van een computer op deze website kan worden geregistreerd. De aldus verzamelde gegevens zijn bedoeld om het latere surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om het aantal bezoekers van de site te meten.
Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om zijn computer zo in te stellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd. Afhankelijk van zijn browser kan hij als volgt te werk gaan:

Met Firefox: klik in het browsermenu op het menu Extra, ga dan naar het tabblad Opties en vervolgens naar het tabblad Privacy.
Stel de Bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis en schakel het vakje Cookies accepteren uit.

Met Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie verticale punten) rechtsboven in de browser, klik dan op Instellingen en vervolgens op Geavanceerde instellingen weergeven. In de sectie 'Privacy', klik op Inhoudsinstellingen, u kunt kiezen om cookies te blokkeren.

Met Internet Explorer: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale punten) rechtsboven in de browser, klik vervolgens op Instellingen en vervolgens op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik op Alle cookies blokkeren in de sectie "Cookies".

Met Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) in de rechterbovenhoek van de browser en klik vervolgens op Voorkeuren. Selecteer het tabblad Beveiliging. Klik op Nooit in de sectie "Cookies accepteren".

Privacybeleid

Wij zullen alle stappen ondernemen die wij redelijkerwijs nodig achten om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid worden behandeld. Uw Persoonlijke Informatie wordt alleen door ons ontvangen. Uw Persoonlijke Informatie, in individuele of geaggregeerde vorm, wordt nooit doorgegeven aan derden. Wij zien er nauwlettend op toe dat uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en actueel zijn. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens en andere informatie (zoals wijzigingen in contactgegevens).

Hoewel wij deze stappen ondernemen om de veiligheid van uw informatie te waarborgen, dient u zich bewust te zijn van de vele risico's voor de informatiebeveiliging die bestaan en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen om uw informatie te helpen beschermen. De aard van het internet is zodanig dat wij de veiligheid van informatie die u ons elektronisch toezendt niet kunnen garanderen, en elke overdracht is op eigen risico.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat is vermeld in het gedeelte "Site Editor" van deze pagina. U kunt ons te allen tijde informatie vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren of ons vragen deze te corrigeren of te verwijderen.

COOKIES VAN ONDERAANNEMERS:

PERFMAKER :

  • Duur van de opslag van de bezoekstatistieken: 12 maanden, tenzij het contract tussen het Agentschap, de klant en de onderaannemer van Perfmaker wordt verbroken.
  • Duur van de opslag van geanonimiseerde gepseudonimiseerde gegevens over bezoeken: duur van de campagne.
  • Duur van de opslag van geanonimiseerde, gepseudonimiseerde gegevens met betrekking tot omzettingsopdrachten: onmiddellijke teruggave van de verzamelde gegevens gedurende 90 dagen.