Verkoopvoorwaarden

1.IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS :

Camping Club Famille Lou Pignada***** 460 Route Quartier Caliot 40660 Messanges

www.loupignada.com

contact@resasol.com // +33 558 482 200

SAS "Lou Pignada" met een kapitaal van € 300.000

Siret : 433 839 230 00011 NAF 5530Z

Intracommunautaire BTW: FR 26 433 839 230

2.RESERVERINGEN :

Een reservering staat gelijk aan de ondertekening van een huurcontract.
Alle reserveringen zijn uitsluitend op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd.
Om een reservering te bevestigen, dient de klant een aanbetaling van 25% van de totale verblijfskosten te doen.
Voor alle boekingen gemaakt na 01/06, 100% van de totale kosten van het verblijf is verschuldigd op het moment van boeking, ongeacht de data van het verblijf.

Voor een verblijf tussen 25/06 en 27/08 worden niet-restitueerbare reserveringskosten van €40 in rekening gebracht.
De reservering wordt definitief na ontvangst van de betaling, gevolgd door het versturen van een bevestiging.
Deze bevestiging moet bij aankomst worden getoond. Het plaatsnummer is een indicatie zonder garantie, tenzij u gebruik maakt van de optie gegarandeerde plaats.

> Minimale verblijfsduur :
Van de opening tot 24/06 en van 04/09 tot de sluiting, zijn de boekingen voor een minimum van 2 nachten in een huuraccommodatie, de aankomst en het vertrek kunnen elke dag plaatsvinden.

Van 25/06 tot 03/09 zijn de boekingen voor een minimumperiode van 7 nachten, met aankomst en vertrek op woensdag, zaterdag of zondag. Tijdens deze periode kan de minimumduur van boekingen worden teruggebracht tot 2 nachten door speciale schriftelijke overeenkomst met ons, in welk geval aankomst en vertrek 7 dagen per week zal zijn.

> Minimale verblijfsduur op standaard staanplaatsen:
Gedurende het hele seizoen kunnen deze plaatsen per nacht worden geboekt, afhankelijk van beschikbaarheid.

De prijzen worden alleen ter informatie gegeven. Ze zijn vastgesteld op basis van de economische indexen die van kracht waren op het moment van vaststelling en kunnen naar boven of naar beneden worden bijgesteld op basis van wijzigingen in deze indexen (BTW, toeristenbelasting, enz.) en de beschikbaarheid.

In overeenstemming met het besluit van de gemeenteraad van Messanges zal de toeristenbelasting op werkelijke basis betaald moeten worden voor elke volwassene die aanwezig is op elke nacht van het seizoenscontract gedurende de hele openingsperiode.
De volgende betaalwijzen worden geaccepteerd: bankpas (visa/mastercard), bankoverschrijving, ANCV & ANCV connect cheques. Contant geld, tot een maximum van € 1.000, wordt alleen geaccepteerd voor reserveringen ter plaatse. Cheques worden niet geaccepteerd.

3.KOSTEN & ANNULERING :

Voor alle boekingen die minder dan een maand voor het begin van het verblijf worden gemaakt, is het saldo verschuldigd op het moment van de boeking.

Voor boekingen die meer dan een maand voor aanvang van het verblijf worden gemaakt:
- Als de verblijfsdatum vóór 01/06 valt, dient het saldo één maand voor aankomst betaald te worden.
- Als de data van het verblijf na 01/06 zijn, is het saldo verschuldigd op 01/06.
- Als het verblijf geboekt wordt na 01/06, moet 100% van de totale kosten van het verblijf betaald worden op het moment van de boeking.

Bij het niet betalen van het restbedrag op de overeengekomen datum vervalt automatisch het contract zonder voorafgaande kennisgeving en worden de reeds betaalde bedragen niet terugbetaald. Zodra het voorschot is betaald, is uw verblijf gereserveerd en is het saldo verschuldigd onder de hierboven vermelde voorwaarden.
Het bedrag van het verblijf wordt berekend op basis van de data die vermeld staan op het reserveringscontract; er wordt geen korting verleend voor vervroegd vertrek of verlate aankomst.

In geval van annulering worden de volgende bedragen ingehouden of blijven verschuldigd:
a) De reserverings- en verzekeringskosten;
b) Als schadevergoeding voor contractbreuk:
- Een bedrag gelijk aan 25% van de totale kosten van het verblijf indien :

o de annulering gebeurt voor 1 juni voor een verblijf tussen 01/07 en 31/08
o annulering meer dan een maand voor de aankomstdatum voor een verblijf in een andere periode.
- Een bedrag gelijk aan 100% van de totale kosten van het verblijf als :
o bij annulering na 1 juni voor een verblijf tussen 01/07 en 31/08
o de annulering minder dan een maand voor de aankomstdatum plaatsvindt voor elk ander verblijf
o u niet aankomt op de geplande aankomstdatum.

In geval van verlate aankomst of annulering van uw verblijf, verzoeken wij u de camping zo snel mogelijk schriftelijk te informeren. Telefonische berichten worden niet geaccepteerd. Als u geen bericht ontvangt, wordt de staanplaats de volgende dag om 12.00 uur vrijgegeven en kan deze aan een andere klant worden toegewezen. Bij wijze van schadevergoeding zal volledige betaling van de geleverde diensten worden verlangd. Voor meer flexibiliteit biedt de camping een optionele annuleringsverzekering aan.

4.STANDPLAATSEN & VERHUUR :

Standaard staanplaatsen zijn geschikt voor maximaal 6 personen.
De huurprijs van een staanplaats is inclusief 1 accommodatie-eenheid, d.w.z. 1 tent of 1 caravan en 1 auto of 1 camper en 2 personen. Voor het toevoegen van één persoon en één accommodatie-eenheid wordt een dagtoeslag in rekening gebracht(zie tabel).
De huuraccommodaties zijn uitgerust volgens de informatie op onze officiële websites. De basisprijs is inclusief het maximum aantal deelnemers; de accommodatie is geschikt voor 2 tot 8 personen, afhankelijk van het type.
Ongeacht de leeftijd van de deelnemers, worden ze als één persoon beschouwd en mag de maximale capaciteit van de geboekte accommodatie niet worden overschreden. De camping zal elke persoon weigeren die de voorziene capaciteit overschrijdt.

5.TERUGTREKKINGEN :

In overeenstemming met artikel L.221-28 van de Franse consumentenwetgeving is de verkoop van accommodatiediensten die op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip worden geleverd niet onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot de bedenktijd van 14 dagen.

6.HUISDIEREN :

A/ Huuraccommodaties: maximaal 2 huisdieren zijn toegestaan in bepaalde specifieke huuraccommodaties (uitgezonderd categorie 1 en 2), mits een toeslag wordt betaald(zie tabel).
B/ Kampeerplaats: maximaal 2 dieren zijn toegestaan (uitgezonderd categorie 1 en 2) tegen betaling van een toeslag ( zie tabel).

Ze MOETEN aangelijnd zijn, een halsband dragen, getatoeëerd zijn, ingeënt zijn, een inentingsbewijs hebben en aangegeven worden bij de receptie. Hun eigenaar moet het up-to-date vaccinatiebewijs kunnen tonen bij elke inspectie. Deze dieren mogen nooit vrij rondlopen. Ze mogen niet alleen worden gelaten op de camping, zelfs niet als ze vastgebonden of opgesloten zijn, in afwezigheid van hun eigenaars, die financieel en civiel aansprakelijk zijn voor de schade die ze veroorzaken. Ze zijn niet toegestaan op openbare plaatsen.

7. MINDERJARIGEN ZONDER BEGELEIDING :

Minderjarigen kunnen een vakantie boeken op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van ten minste één meerderjarige wettelijke voogd, ouderlijke toestemming hebben en het boekingscontract hebben laten ondertekenen door een ouder of wettelijke voogd.

8.AANKOMST - VERTREK :

A/ Voor verhuur : Aankomst vanaf 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.
B/ Voor standaard staanplaatsen: Aankomst vanaf 14.00 uur en vertrek voor 12.00 uur.

9.BORGSOM :

Voor alle huuraccommodaties wordt bij aankomst een borgsom gevraagd ter dekking van eventuele schade en schoonmaakkosten als gevolg van je verblijf. Als u de borg niet binnen 48 uur na aankomst terugbetaalt, wordt u geacht de inventaris van de huuraccommodaties in elke accommodatie te hebben gecontroleerd. Er geldt een vast bedrag van € 200 voor de huur zelf en de schoonmaakkosten, exclusief standaard- en comfortplaatsen, variëren afhankelijk van de capaciteit van de accommodatie:

Categorie 1: van 1 tot 5 personen 100€ ;
Categorie 2: tot 6 personen 150€ ;
Categorie 3: meer dan 6 personen 200€.


Elk voorwerp dat tijdens het verblijf gebroken, verloren of beschadigd wordt, wordt in rekening gebracht.

10. BEELDRECHTEN :

De naam en het imago van de camping zijn het exclusieve eigendom van de camping.
Klanten mogen tijdens hun verblijf op de camping gefotografeerd of gefilmd worden. De camping en de reserveringscentrale RESASOL mogen deze foto's of films gebruiken voor commerciële of reclamedoeleinden, tenzij de klant de receptie bij aankomst schriftelijk laat weten hier bezwaar tegen te hebben.
De foto's en plattegronden op onze verschillende communicatiemiddelen zijn niet-contractueel en kunnen in geen geval gebruikt worden als argument voor een klacht.

11. PROMOTIES & SPECIALE AANBIEDINGEN :

Gedurende het jaar zijn van tijd tot tijd promoties en commerciële aanbiedingen beschikbaar. Deze hebben betrekking op specifieke accommodaties en een beperkte voorraad. Het bedrag van de aangeboden korting kan variëren afhankelijk van de accommodatie, de geboekte periode en het moment van boeken.

12.CAMPING TOEGANG :

Alle klanten dienen zich te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de camping.

13.OVERMACHT :

Overmacht wordt gedefinieerd als elke gebeurtenis buiten de partijen om die zowel onvoorzienbaar als onoverkomelijk is, waardoor het voor een van de partijen onmogelijk wordt om alle of een deel van de verplichtingen uit het contract na te komen.

Overmacht heeft tot gevolg dat de nakoming van de verplichtingen van de partijen wordt opgeschort, waarbij de gemaakte kosten voor rekening van de partijen komen. Bijgevolg kan de camping niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen of effecten die hieruit voortvloeien. Hetzelfde geldt in het geval van ongemakken die het verblijf van de klanten verstoren, onderbreken of verhinderen (bijvoorbeeld overstroming, algemene stroomuitval, gas- of wateruitval); de klanten zullen van deze mogelijke ongemakken op de hoogte worden gesteld op de enige voorwaarde dat de camping hiervan vooraf op de hoogte is gesteld. De camping kan zich dan genoodzaakt zien zijn diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen (gedeeltelijke of volledige sluiting van de camping, van een voorziening zoals een zwembad of restaurant, enz.

14.CONSUMENTENBEMIDDELING :

In overeenstemming met artikel L. 612-1 van de consumentenwet heeft de consument, binnen een termijn van één jaar vanaf de datum van zijn schriftelijke klacht, de mogelijkheid om, onder voorbehoud van artikel L.152-2 van de consumentenwet, een verzoek tot minnelijke schikking door bemiddeling in te dienen bijSAS Médiation Solution: 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost.
https://www.sasmediationsolution-conso.fr- contact@sasmediationsolution-conso.fr

15.GESCHILLEN:

Elke klacht betreffende de non-conformiteit van de diensten ten opzichte van de contractuele verbintenissen moet schriftelijk (LRAR) worden gemeld aan de manager van het betreffende etablissement binnen 30 dagen na het einde van het verblijf.

16.AFWIJKING :

Een eenmalige afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden geeft geen aanleiding tot een verworven afwijking.