Algemene verkoopvoorwaarden

1.IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS :

Camping Club Famille Lou Pignada***** 460 Route Quartier Caliot 40660 Messanges

www.loupignada.com

contact@resasol.com // +33 558 482 200

SAS "Lou Pignada" met een kapitaal van 300000€

Siret : 433839230 00011 NAF 5530Z

Intracommunautaire BTW: FR 26433839 230

2.RESERVERINGEN :

Een reservering staat gelijk aan de ondertekening van een huurcontract.

Alle reserveringen zijn nominatief en kunnen in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd.

Om een reservering te valideren moet de klant een voorschot van 25% van het totale bedrag van het verblijf betalen.

Voor alle boekingen na 01/06 is 100% van het totale bedrag van het verblijf verschuldigd op het moment van de boeking, ongeacht de verblijfsdata.

Voor een verblijf tussen 26/06 en 28/08 worden niet-restitueerbare reserveringskosten van 40€ in rekening gebracht.

De reservering wordt effectief na ontvangst van de betaling, gevolgd door de verzending van een bevestiging.

Deze reserveringsbevestiging moet bij aankomst worden getoond. Het plaatsnummer wordt als indicatie gegeven zonder enige garantie, tenzij u inschrijft op de optie gegarandeerde plaats.

➢ Minimumduur van de huurverblijven :

Van de opening tot 26/06 en van 06/09 tot de sluiting, reserveringen zijn voor een minimum van 2 nachten in een huurwoning, aankomst en vertrek kan elke dag.

Van 27/06 tot 05/09, boekingen zijn voor een minimum periode van 7 nachten, aankomst en vertrek zijn op woensdag, zaterdag of zondag. Gedurende deze periode kan de minimumduur van de reserveringen worden teruggebracht tot 2 nachten met onze uitzonderlijke schriftelijke toestemming. In dit geval zullen aankomst en vertrek 7 dagen per week plaatsvinden.

➢ Minimale verblijfsduur op standaardplaatsen :

Gedurende het hele seizoen kunnen deze plaatsen per nacht worden gereserveerd, afhankelijk van de beschikbaarheid.

De prijzen zijn indicatief. Zij zijn vastgesteld op basis van de economische indexcijfers die ten tijde van hun vaststelling golden en kunnen naar boven of naar beneden worden bijgesteld naar gelang van de ontwikkeling van deze indexcijfers (BTW, toeristenbelasting, enz.) en de beschikbaarheid ervan.

3.KOSTEN EN ANNULERING:

Voor alle reserveringen die minder dan een maand voor het begin van het verblijf worden gemaakt, moet het saldo bij de reservering worden betaald.

Voor alle reserveringen die meer dan een maand voor het begin van het verblijf worden gemaakt:

- Indien de verblijfsdata vóór 01/06 zijn opgenomen, dient het saldo een maand voor aankomst te worden betaald.

- Indien de verblijfsdata na 01/06 worden opgenomen, is het saldo verschuldigd op 01/06.

- Als het verblijf wordt geboekt na 01/06, is 100% van het totale bedrag van het verblijf verschuldigd op het moment van de boeking.

Niet-betaling van het saldo op de overeengekomen datum leidt automatisch tot nietigheid van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving en niet-terugbetaling van de reeds betaalde bedragen. Vanaf het moment dat het voorschot is betaald, is uw verblijf gereserveerd en is het saldo verschuldigd onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Het bedrag van het verblijf wordt berekend op basis van de op het reserveringscontract vermelde data, er wordt geen korting verleend voor vervroegd vertrek of verlate aankomst.

In geval van annulering wordt het volgende ingehouden of blijft verschuldigd

a) De reserverings- en verzekeringskosten;

b) Als schadevergoeding voor contractbreuk :

- Een bedrag gelijk aan 25% van de totale kosten van het verblijf indien:

o De annulering gebeurt vóór 1 juni voor een verblijf tussen 01/07 en 31/08

o de annulering gebeurt meer dan een maand voor de aankomstdatum voor een verblijf dat voor een andere periode is gepland

- Een bedrag gelijk aan 100% van de totale kosten van het verblijf indien :

o Annulering na 1 juni voor verblijven tussen 01/07 en 31/08

o de annulering gebeurt minder dan een maand voor de aankomstdatum voor elk ander verblijf

o U komt niet opdagen op de geplande aankomstdatum.

In geval van verlate aankomst of annulering van het verblijf, gelieve de camping zo snel mogelijk schriftelijk te informeren, telefonische berichten zijn niet toegestaan. Indien geen informatie wordt ontvangen, komt de standplaats/huurplaats de volgende dag om 12.00 uur beschikbaar en kan deze aan een andere klant worden toegewezen. Als compensatie zal de volledige betaling van de diensten worden verlangd. Indien de klant meer flexibiliteit wenst, biedt de camping een optionele annuleringsverzekering aan (voorwaarden hier).

4.STANDPLAATSEN & VERHUUR :

De standaardplaatsen zijn geschikt voor maximaal 6 personen.

De huurprijs van een staanplaats omvat 1 accommodatie-eenheid, d.w.z. 1 tent of 1 caravan en 1 auto of 1 camper en 2 personen. De toevoeging van een persoon en een wooneenheid brengt een dagtoeslag met zich mee (zie tabel).

De huuraccommodaties zijn uitgerust volgens de informatie op onze officiële websites. De basisprijs is inclusief het maximale aantal deelnemers, de accommodatie is geschikt voor 3 tot 8 personen, afhankelijk van het type.

Ongeacht de leeftijd van de deelnemers worden zij als één persoon beschouwd en kan de maximale capaciteit van de gereserveerde accommodatie niet worden overschreden. De camping zal elke persoon boven de voorziene capaciteit weigeren.

5.RETRACTIES :

Overeenkomstig artikel L.221-28 van de Franse consumentenwet is de verkoop van op een bepaalde datum of volgens een bepaalde termijn verstrekte huisvestingsdiensten niet onderworpen aan de bepalingen betreffende de herroepingstermijn van 14 dagen.

6.DIEREN :

A/ Verhuur: 2 dieren max. zijn toegestaan in bepaalde specifieke huuraccommodaties (behalve categorie 1 en 2) tegen betaling van een toeslag (zie tabel).

B/ Standplaats: 2 dieren max. worden geaccepteerd (behalve categorie 1 en 2) met een toeslag (zie tabel). Zij MOETEN aangelijnd zijn, een halsband dragen, getatoeëerd zijn, ingeënt zijn, een inentingsboekje hebben en aangegeven zijn bij de receptie. Hun eigenaar moet voor elke controle het bijgewerkte vaccinatieboekje kunnen voorleggen. Deze dieren mogen nooit in het wild worden achtergelaten. Zij mogen niet alleen op de camping achtergelaten worden, ook niet als zij vastgebonden of opgesloten zijn, in afwezigheid van hun eigenaars, die financieel en burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade die zij veroorzaken. Ze zijn niet toegestaan op openbare plaatsen.

7.NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN:

Minderjarigen kunnen verblijven op voorwaarde dat zij worden begeleid door een volwassene, ouderlijke toestemming hebben en het reserveringscontract hebben laten ondertekenen door een ouder of wettelijke voogd.

8.AANKOMSTEN - VERTREKKEN :

A/ Voor verhuur: De aankomst is vanaf 16.00 uur en het vertrek is voor 10.00 uur.

B/ Voor standaardplaatsen: Aankomst vanaf 14.00 uur en vertrek voor 12.00 uur.

9.DEPOSIT :

Voor alle verhuur geldt dat bij aankomst een borgsom wordt gevraagd om eventuele schade en schoonmaakkosten als gevolg van uw verblijf te dekken. Een vast bedrag van 200€ is bestemd voor de huur zelf en het bedrag van de schoonmaakkosten, exclusief standaard- en comfortplaatsen, varieert naargelang de capaciteit van de accommodatie:

Categorie 1: van 1 tot 5 personen 100€ ;

Categorie 2 : tot 6 personen 150€ ;

Categorie 3: meer dan 6 personen 200€. Elk voorwerp dat tijdens het verblijf gebroken, verloren of beschadigd wordt, wordt in rekening gebracht.

10.BEELDRECHTEN:

De naam en het imago van de camping zijn uitsluitend eigendom van de camping. Tijdens het verblijf kan de klant op de camping gefotografeerd of gefilmd worden. De camping en de reserveringscentrale RESASOL mogen deze foto's of films gebruiken voor commerciële of reclamedoeleinden, tenzij de klant de receptie bij aankomst schriftelijk laat weten dat hij dit niet wil. De foto's en plannen op onze verschillende communicatiemiddelen zijn niet-contractueel en kunnen in geen geval worden gebruikt als argument voor een klacht.

11.PROMOTIE & COMMERCIËLE AANBIEDINGEN :

Gedurende het jaar zijn er van tijd tot tijd promoties en commerciële aanbiedingen. Zij betreffen specifieke accommodatie en een beperkte voorraad. Het bedrag van de aangeboden korting kan variëren naargelang de accommodatie, de geboekte periode en het tijdstip van de boeking.

12.TOEGANG TOT DE CAMPING:

Alle klanten dienen zich te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de camping.

13.OVERMACHT :

Overmacht wordt gedefinieerd als elke gebeurtenis buiten de partijen om die zowel onvoorzienbaar als onoverkomelijk is en die het voor een van beide partijen onmogelijk maakt haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen. Overmacht heeft tot gevolg dat de nakoming van de verplichtingen van de partijen wordt opgeschort; de partijen dragen de door hen gemaakte kosten. De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen en effecten die hieruit voortvloeien. Hetzelfde geldt in geval van ongemakken die het verblijf van de klanten verstoren, onderbreken of verhinderen (bv. overstroming, algemene onderbreking van elektriciteit, gas, water), met dien verstande dat de klanten van deze mogelijke ongemakken op de hoogte zullen worden gebracht op de enige voorwaarde dat de camping vooraf is ingelicht. De camping kan dan verplicht zijn zijn diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen (gedeeltelijke of volledige sluiting van de camping, van een voorziening zoals een zwembad of restaurant, enz.

14.BEMIDDELING VAN DE CONSUMPTIE :

Overeenkomstig artikel L. 612-1 van de consumentenwet heeft de consument, binnen een termijn van één jaar vanaf de datum van zijn schriftelijke klacht, het recht om, onder voorbehoud van artikel L.152-2 van de consumentenwet, een verzoek tot minnelijke schikking door bemiddeling in te dienen bij SAS Médiation Solution: 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost https://www.sasmediationsolution-conso.fr - contact@sasmediationsolution-conso.fr

15.GESCHILLEN:

Elke klacht betreffende de non-conformiteit van de diensten ten opzichte van de contractuele verbintenissen moet schriftelijk (LRAR) aan de manager van het betrokken etablissement worden meegedeeld binnen 30 dagen na het einde van het verblijf. In geval van een geschil is alleen de DAX-handelsrechtbank bevoegd.

16.DEROGATIE :

De incidentele afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden leidt niet tot een verworven afwijking. De camping behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.